ประโยชน์ของการนวดหน้าแบบ GANKIN

วัยที่เพิ่มขึ้น ความเครียด สารอาหารที่ไม่ครบถ้วนล้วนแต่มีผลให้มวลกล้ามเนื้อผิวลดน้อยลงส่งผลให้ผิวไม่อิ่มเอิบ ขาดความยืดหยุ่นทำให้ผิวหย่อนคล้อยในที่สุด

Untitled-1

ความสัมพันธ์ระหว่างการนวดแบบ GANKIN (การบริหารกล้ามเนื้อหน้า), กระดูกโครงหน้า (Bone Structure) และการไหลเวียนของน้ำเหลืองและโลหิต (Lymph & Blood Circulation)

จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า ความงามของผิวมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการนวดแบบ GANKIN (การบริหารกล้ามเนื้อหน้า) กระดูกโครงหน้า และการไหลเวียนของน้ำเหลืองและโลหิต

  • เมื่อระบบน้ำเหลืองและการไหลเวียนของโลหิตไม่ดี ส่งผลให้การลำเลียงสารอาหารไม่ดี กล้ามเนื้อจึงอ่อนแอ
  • กล้ามเนื้อที่อ่อนแอลง จะบีบรัดการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองและโลหิต ทำให้การสูบฉีดไม่ดี การไหลเวียนก็ไม่ดีตามไปด้วย
  • การเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงหน้าทำให้กล้ามเนื้อผิวหน้าไม่แข็งแรง
  • กล้ามเนื้อที่อ่อนแอไม่มีพลังในการแบกรับน้ำหนัก ส่งผลให้กระดูกโครงหน้าเปลี่ยน

การไหลเวียนของน้ำเหลืองและโลหิต

วัยที่เพิ่มขึ้นและความเครียดเป็นปัจจัยให้การไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองและโลหิตติดขัด ทำให้ผิวไม่กระจ่างใส บวมน้ำ

อาการบวมและไขมันส่วนเกินทำให้โครงหน้าเปลี่ยนไป ไม่คมชัดเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงหน้าทำให้การไหลเวียนของน้ำเหลืองและโลหิตไม่สะดวก

กระดูกโครงหน้า

วัยที่เพิ่มขึ้น ความเครียด และการใช้ชีวิตในทุกวัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระดูกโครงหน้า ซึ่งส่งผลให้รูปหน้าไม่คมชัดเหมือนเดิม

MUMUUSTORY

Instagram: mumuustory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s