Beauty, HOW TO, MAKE

แต่งหน้าอาหมวยสำหรับไปงาน

กลับมาตามสัญญาค่ะ บล็อกที่แล้วบอกเอาไว้ว่าจะมารีวิวเทคนิคการแต่งหน้าต่อจากเรื่องของ การเลือกกี่เพ้า สำหรับการแต่งหน้าครั้งนี้ โจทย์คือทำอย่างไรให้แมชท์กับชุดกี่เพ้าลายกุหลาบสีแดงที่เลือกไว้

Read more