Health

หลับไม่สนิทจริง…เสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง

คุณเคยฉุกคิดและตั้งคำถามกับตนเองบ้างหรือไม่ว่าการนอนหลับของคุณนั้นเป็นการนอนหลับที่สนิทดีมีคุณภาพจริงหรือไม่ เพราะแม้ว่าคุณจะสามารถนอนหลับได้ครบ 8 ชั่วโมง

Read more