BE, DIARY

บทสนทนาแปลกหน้าในร้านกาแฟ

ในร้านกาแฟสีเขียวที่มีแต่คนแปลกหน้า บ้างก็มาคุยงาน บ้างก็มานั่งทำการบ้าน มาเฮฮากับเพื่อนฝูง หรือกระทั่งมาคนเดียว ทุกคนกำลังตั้งใจทำกิจกรรมของตัวเองอย่างขะมักเขม้น

Read more